Dags att ha roligt på träningen!

Bli del av teamet idag och påbörja din resa


Terminstart!
  • Terminen börjar för barnen söndagen den 15 januari kl 9:30 (Lilla barngruppen) och kl 10:00 (Stora barngruppen). Ungdomar kl 17:00 samma dag.
  • Självförsvarskurs för 10-20 år på måndagar startar den 13 februari kl 20:00.
  • Vuxen börjar terminen måndagen den 16 januari. 
Kallelse till årsstämma söndagen den 12 februari 2023 i Liljeholmshallen
Till medlemmar i Spårvägens Brasiliansk Jiu-Jitsu förening
Härmed kallas medlemmar till årsstämma söndagen den 12 februari 2023 kl 16:00 i Liljeholmshallen.

Dagordning:

1. Fastställande av föredragningslista.

2.

a) Protokoll från föregående årsmöte.

b) Styrelsens verksamhetsberättelse

c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

3. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

5. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

6. Beslut av antal styrelseledamöter

7. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år eller så att hälften av ledamöterna är valda ett år framåt i tiden och hälften två år framåt i tiden.

c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år

8. Övriga frågor.Se tidigare nyheter

Välkommen till Team Spårvägen!

Spårvägens BJJ är en ideell specialförening under Spårvägen - Sveriges mest framgångsrika idrottsförening. Vi tränar Brasiliansk Jiu-Jitsu och Submission Wrestling. Träningen omfattar barn, ungdomar och vuxna. Närmaste T-bana är Liljeholmen och därefter två minuters promenad.

Email: info@sparvagensbjj.se
Adress: Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4, 117 43 Stockholm.