Tidigare nyheter

Den 19 April 2021

Till alla barn:
Dags att börja brottas igen!
Nu på lördag 24/4 kl 10:30 kör vi igång barnträningen igen! Varmt välkomna!
Vi vuxna får avvakta till dess staden tillåter vuxenträning.
Håll ut - bättre tider är på väg.

Den 26 Mars 2021

Barnträningen är inställd imorgon!
Stockholms stad har pausat vår nyttjande av hallen tills de har rett ut reglerna kring träning i lokalen med mattor.
Vi arbetar för en snar lösning.

Den 18 Mars 2021

Till medlemmar i Spårvägens Brasiliansk Jiu-Jitsu förening
Härmed kallas medlemmar till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl 20:00 genom google-meet.
Maila info@sparvagensbjj.se för inbjudan.
Dagordning:
1. Fastställande av föredragningslista.
2.
a) Protokoll från föregående årsmöte.
b) Styrelsens verksamhetsberättelse
c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
3. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
5. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
6. Beslut av antal styrelseledamöter
7. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år eller så att hälften av ledamöterna är valda ett år framåt i tiden och hälften två år framåt i tiden.
c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år
8. Övriga frågor.
Mvh
Styrelsen

Den 16 mars 2021

Barnträningen är igång igen! Ta med t-shirt och shorts och kom till en provträning på lördag 10.30! 


Den 12 Mars 2021

Idrottsförvaltningen håller nu på att se över reglerna för sina anläggningar vad gäller kampsport och vi har en dialog med dem för att kunna fortsätta träna i den aktuella lokalen. Innan de nya reglerna är på plats kommer vi emellertid av formella skäl inte att kunna träna i lokalen. Vi beklagar att tills vidare behöva ställa in träningen men slutresultatet kommer att bli hård och rolig träning i världsklass.Den 3 mars 2021
Spårvägens Brasiliansk Jiu Jutsu förening har idag medlemmar i rättsväsendet och har nu förmånen att erbjuda poliser en termin gratis träning. Erbjudandet gäller de första 20 som anmäler intresse. Därefter 20 procent rabatt på ordinarie terminsavgift.
Anmäl ditt intresse genom att maila namn och email till info@sparvagensbjj.se så kontaktar vi dig när restriktionerna tillåter vuxenträning. Välkommen!
Spårvägens BJJ och Submission Wrestling

Den 25 februari 2021

Nu på lördag 27/2 drar vår barnträning igång igen.
Schema enligt följande:
Grupp 1, 5-7år 10.30-11.30
Grupp 2, 7-9år 10.30-11.30
Grupp 3 10-12år 11.30-12.30
Syns i Liljeholmshallen på lördag!


Den 9 januari 2021
Lördag den 9 januari beslutades det på extra årsmötet att vi blir den 13:e idrotten i Spårvägens alliansförening i form av Spårvägens Brasiliansk Jiu-Jitsu Förening (Spårvägens BJJ). Detta har vi sett mycket fram emot då de både är en anrik förening och Sveriges mest framgångsrika Idrottsförening. Vi ser fram emot att utveckla vår verksamhet med både elit-, motionär- och barn och kommer att ha ”inkluderande” som ett viktigt ledord i vår verksamhet. Vi längtar tills denna pandemi lugnat ner sig så vi kan börja ”rulla”!

"Spårvägens Alliansförening hälsar Spårvägens Brasilianska Jiu-Jitsuförening hjärtligt välkommen in i Spårvägsfamiljen.
Det är ett stort ansvar att få representera Spårvägen och vi från Alliansföreningen är övertygade om att Spårvägens BJJ kommer att göra det på ett alldeles utmärkt sätt. Föreningen har ett flertal mycket kompetenta ledare, några av dem med bakgrund inom andra spårvägsidrotter som bordtennis och fotboll, och flera av dem har tidigare representerat Sverige på landslagsnivå, deltagit i internationella mästerskap och som ledare verkat för att utveckla sporten. Föreningen har redan ett 50-tal medlemmar, från de yngsta barnen i ungdomsgrupperna till veteraner, där finns kvinnor och män, motionärer och elit.

Spårvägen är Sveriges mest framgångsrika idrottsförening, räknat i antal SM-guld (867 stycken till och med 2020). Genom Spårvägens BJJ, som nu blir Spårvägsalliansens 13:e idrott, kommer den positionen att stärkas ytterligare.

Återigen, hjärtligt välkomna till Spårvägsfamiljen."
Anders Johrén
Ordförande i Spårvägens Alliansförening.